LOADINGLOADING...!

    Siêu Đẳng - Ultraviolet - 2006

    Trong phim Siêu Đẳng (Ultraviolet) vào thời gian cuối thế kỷ 21, trên thế giới con người chia ra làm 2 bên đối nghịch nhau: một phía là những con người bình thường và một phía là những người mang trong mình một căn bệnh kỳ lạ.

Server HotVN