LOADINGLOADING...!

    Siêu Khuyển - Super Buddies - 2013

    Trong phim Siêu Khuyển (Super Buddies) 5 chú Chó có siêu năng lực đến từ hành tinh khác mang trong mình sứ mệnh tuyệt vời để giải cứu trái đất, nhưng không phải vậy, chỉ càng gây rắc rối trong những trò tinh nghịch của chúng mà thôi.

Server HotVN