LOADINGLOADING...!

    Siêu Nhân Trở Lại - Superman Returns - 2006

    Siêu Nhân Trở Lại (Superman Returns) (2006)Sau một chuyến thăm dài để phần còn lại bị mất của hành tinh Krypton, Man lợi nhuận thép đến Trái Đất để trở thành vị cứu tinh của nhân dân một lần nữa và đòi lại tình yêu của Lois Lane.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer