LOADINGLOADING...!

    Silver Spoon - - 2014

    Yuugo , những người lớn lên trong thành phố, tìm thấy chính mình trong một môi trường không quen thuộc tại Ooejo Nông nghiệp Trung học , được bao quanh bởi thiên nhiên và động vật . Yuugo cũng là người duy nhất không biết những gì loại của sự nghiệp ông muốn theo đuổi. Ông đi qua cuộc đấu tranh hàng ngày , nhưng ông bắt đầu phát triển như một con người .

Server HotVN

Trailer