LOADINGLOADING...!

    Số Mạng Kẻ Lãng Tử - Soldiers Of Fortune - 2012

    Số Mạng Kẻ Lãng Tử (Soldiers of Fortune) (2012)Một nhóm tay chơi nhà giàu bỏ tiền chơi trò tham gia tập trận quân đội. Tuy nhiên kế hoạch thay đổi vào phút cuối, trò chơi tập trận trở thành cuộc chiến thật sự...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer