LOADINGLOADING...!

    Song Long Hội - Twin Dragons - 1992

    Trong phim Song Long Hội (Twin Dragons) Sinh ra cùng một mẹ, cùng một ngày, cùng một tháng, cùng một năm, nhưng số phận của hai con người ấy lại khác nhau hoàn toàn chỉ sau khi chào đời có vài giờ ngắn ngủi!

load player

Server HotVn2