XIN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 13.12.2016
LOADINGLOADING...!

    Sự Ám Ảnh - One Hour Photo - 2002

    Sự Ám Ảnh (One Hour Photo) (2002)Một nhân viên của một phòng thí nghiệm hình ảnh một giờ trở nên bị ám ảnh với một gia đình ở ngoại ô trẻ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer