LOADINGLOADING...!

    Sự Hồi Sinh Của Frieza - Dragon Ball Z: Resurrection F - 2015

    Vào một ngày đẹp trời nọ, hai tên tàn dư của quân đội Freeza là Sorbet và Tagoma đã tìm kiếm những viên ngọc rồng với mục đích hồi sinh Freeza. Họ đã thành công. Freeza sau khi hồi sinh đã tìm cách trả thù những người Saiyans

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server VNPT STREAM

Trailer