LOADINGLOADING...!

    Sứ Mệnh Hòa Bình - Imax-Mission To Mir - 1997

    Sứ Mệnh Hòa Bình (IMAX-Mission to Mir) (1997)MISSION TO MIR là bộ phim kể về lịch sử hợp tác giữa các quốc gia, 40 thước phim độc nhất vô nhị về ngôi nhà khổng lồ trong không gian được sử dụng với các đội ngũ khoa học quốc tế từ năm 1986. MISSION TO MIR là sản phẩm của Imax Corporation và Lockheed Martin Corporation liên kết với Bảo tàng không gian quốc gia Mỹ và NASA. Trạm vũ trụ Hòa Bình, hay trạm vũ trụ Mir, là một trạm nghiên cứu được phóng lên vũ trụ vào ngày 19 tháng 2 năm 1986, chuyên chú vào các thí nghiệm khoa học phục vụ mục đích hòa bình và sự phát triển của con người. Mir ch..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer