LOADINGLOADING...!

    Sức Mạnh Tối Thượng Phần 1 - Powers Season 1 - 2015

     Đặt trong thế giới mà người bình thường và những người có sức mạnh siêu nhiên cùng tồn tại. Một cảnh sát điều tra án mạng cùng với đồng nghiệp của mình điều tra những vụ án liên quan đến những người có sức mạnh siêu nhiên.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN