LOADINGLOADING...!

    Tân Bình Tung Ảnh Hiệp - Tracking Knights Phantom - 2011

    Tiểu thuyết nổi tiếng Bình Tung Hiệp Ảnh Lục (Tracking Knights Phantom) của cố nhà văn Lương Vũ Sinh đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Trước đây đã có ba bản phim truyền hình là bản năm 76 của đài Giai Thị HK (Trần Cường, Dương Phán Phán), bản năm 85 của đài ATV ( Lưu Tùng Nhân, Mễ Tuyết ) được xem là kinh điển; gần đây là bản năm 2003 do Phạm Băng Băng, Huỳnh Hải Băng đóng chính ( chiếu ở VN với tên Anh hùng thành Ngõa Trì ). Sắp tới sẽ có bản phim thứ 4 được đưa lên màn ảnh.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn