LOADINGLOADING...!

    Ted - Ted Talks - 2006

    1. "Nhà độc tài vĩ đại" - Charlie Chaplins 2. [TED Vietsub] Gary Kovacs: Theo dõi kẻ theo dõi 3. Taylor Mali: Giáo viên làm được gì? 4. [OCEAN2012 Vietsub] Hãy chấm dứt đánh bắt cá quá độ 5. [RSA Animate VietSub] Ken Robinson: Thay đổi mô hình giáo dục 6. [Stanford VietSub] Steve Jobs: Hãy cứ khao khát! Hãy cứ khờ dại! 7. [TED VietSub] “Những vị thánh của Somalia”: Hawa Abdi và Deqo Mohamed 8. [TED VietSub] Aaron Huey - Những người tù chiến tranh da đỏ tại Mỹ 9. [TED VietSub] Aaron O'Connell: Tìm hiểu một vật thể cơ học lượng tử hữu hình 10. [TED VietSub] Adam Ostrow: Sau lần cập nhật trạng thái cuối cùn..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn