LOADINGLOADING...!

    Tetsuo, Người Sắt - Tetsuo, The Iron Man - 1989

    Tetsuo, nhân vật cùng tên trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển "Tetsuo: The Iron Man" năm 1989 và phần tiếp theo "Tetsuo II: The Body Hammer" năm 1992 sẽ được chuyển thể thành manga lần đầu tiên. Dự án này do họa sĩ truyện tranh Akira Fukaya và in nhiều kỳ trong tạp chí Monthly Comic Beam. Nhiều năm qua, Tsukamoto đã nhận được nhiều lời đề nghị chuyển thể truyện tranh Tetsuo ở trong nước và cả khắp thế giới, nhưng ông đã từ chối tất cả. Giờ đây, gần 20 năm sau bộ phim đầu tiên, Tsukamoto đã nói lời chấp nhận với Fukaya. Thực ra Fukaya đã từng cộng tác và rất gần gũi với bộ phim "Tetsuo" trước đây trong vai trò họa sĩ phục trang và hóa trang đặc bi..