LOADINGLOADING...!

    Thám Hiểm Vùng Đất Lạ - The Dinosaur Project - 2012

    Thám Hiểm Vùng Đất Lạ (The Dinosaur Project) (2012)Một nhóm nhà thám hiểm đã đĩ sâu vào rừng Congo để tìm những chứng tích tồn tại loài khủng long đã được nhiều người dân phát hiện. Nhóm gặp phải một số sinh vật phi thường đã tuyệt chủng vài triệu năm trước đây ...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer