LOADINGLOADING...!

    Thảm Họa Diệt Vong - Black Death - 2010

    Thảm Họa Diệt Vong (Black Death)Thiết lập trong thời gian của ổ dịch đầu tiên của bệnh dịch hạch ở Anh, một nhà sư trẻ được giao nhiệm vụ biết được sự thật về các báo cáo của những người được đưa trở lại cuộc sống trong một ngôi làng nhỏ

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer