LOADINGLOADING...!

    Thảm Họa Hủy Diệt - Deep Impact - 1998

    Thảm Họa Hủy Diệt (Deep Impact) (1998)Trừ khi một sao chổi có thể bị phá hủy trước khi va chạm với Trái đất, chỉ những người được phép vào nơi trú ẩn sẽ sống sót. Mà con người có tồn tại?

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer