LOADINGLOADING...!

    Thảm Họa Toàn Cầu - The Happening - 2008

    Thảm Họa Toàn Cầu (The Happening) (2008)Một cuộc khủng hoảng kỳ lạ, khủng khiếp và chưa từng bắt đầu trong Công viên Trung tâm. Một trường trung học giáo viên khoa học, vợ ông và một cô gái trẻ làm những gì họ có thể sống sót.

load player

Trailer