LOADINGLOADING...!

    Thảm Sát Ở Texas: Sự Khởi Đầu - The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning - 2006

    Thảm sát ở Texas: Sự khởi đầu (The Texas Chainsaw Massacre: The beginning) (2006)Vào năm 1969, trong chuyến đi chơi cuối cùng trước khi lên đường nhập ngũ để chiến đấu ở Việt Nam, trên đường đi Texas du ngoạn, hai anh em Dean và Eric cùng người yêu là Bailey và Chrissie bất ngờ gặp Holden và Alex.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer