LOADINGLOADING...!

    Thần Sấm Phần 3: Thời Khắc Tận Thế - Thor: Ragnarok - 2016

    Thor: Ragnarok (Thần Sấm Phần 3: Thời Khắc Tận Thế) là phần phim thứ 3 trog serie phim về Thần Sấm của Marvel, trong phần này sự kiện Ragnarok chỉ về sự kiện ngày tận thế sẽ diễn ra, tức là lúc trận huyết chiến của các vị Thần Và Ác Quỷ bắt đầu,......

load player

Trailer