LOADINGLOADING...!

    Tháng Mười Một Ngọt Ngào - Sweet November - 2001

    Tháng Mười Một Ngọt Ngào (Sweet November) (2001)Nelson là một người đàn ông dành cho sự nghiệp quảng cáo của mình tại San Francisco. Một ngày nọ, trong khi tham gia một bài kiểm tra lái xe ở DMV, anh gặp Sara. Cô ấy rất khác với những phụ nữ khác trong cuộc sống của mình. Nelson lý do tại sao cô ấy bỏ lỡ ngày thi và sau ngày hôm đó, cô theo dõi anh ta xuống. Một điều dẫn đến khác và Nelson kết thúc sống với cô ấy thông qua một tháng mười một mà sẽ thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi. V. Piper

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer