LOADINGLOADING...!

    Thây Ma Nhiễm Xạ - Zombie 108 - 2012

    Thây Ma Nhiễm Xạ (Zombie 108) (2012) Một loại virus được quân đội Đài Bắc và đội SWAT giám sát di tản, trên đường di chuyển đã để loại virus tràn ra ngoài và tấn công vào tất cả mọi người biến họ thành một đội quân zombie và tấn công vào những người trong thành phố... 

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVn2

Server HotVN

Trailer