LOADINGLOADING...!

    Thây Ma Trở Lại - Cockneys Vs Zombies - 2012

    Thây ma trở lại (Cockneys Vs Zombies) (2012)Một nhòm thợ xây dựng tòa cao ốc vô tình phát hiện một đường hầm bên trong chứa đựng nhiều hài cốt và thây ma, họ đã trở thành nạn nhân đầu tiền của các thây ma được giải thoát sau một thời gian bị giam giữ tại đây. 

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN