LOADINGLOADING...!

    Thiện Ác Mong Manh - John Doe: Vigilante - 2014

     Cuộc đời đã biến một người này thành một người khác, đơn giản như việc nhào nặn một cái bánh. Thiên thần hay ác quỷ. Anh hùng hay tiểu nhân. Công lý hay báo thù ? Có phải bạn sẽ được chọn lựa theo ý minh...    

Server HotVN

Trailer