LOADINGLOADING...!

    Thiết Lập - Setup - 2011

    Thiết Lập (Setup) (2011)Một nhóm bạn thiết lập kế hoạch chi tiết một vụ cướp có thể gây chết người khi có một người phản bội và cao bay xa chạy với các hàng hóa cướp được. Sonny quyết định đi tìm kẻ phản bộ để trã thù và lấy lại những thứ thuộc về mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer