LOADINGLOADING...!

    Thợ Săn Phù Thủy - Witchslayer Gretl - 2012

    Trong phim Thợ Săn Phù Thủy (Witchslayer Gretl) Hai mươi năm sau khi cuộc gặp gỡ của ông với phù thủy, một người lớn lên Hansel trở lại khu rừng ma ám, tìm cách trả thù. Nhưng có một bất ngờ đang chờ Gretel em gái của mình (người mà anh nghĩ rằng đã bị giết chết) là bảo trợ của phù thủy.

load player

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVn2