LOADINGLOADING...!

    Thời Đại Khủng Long - Planet Dinosaur - 2011

    Phim Thời Đại Khủng Long (Planet Dinosaur) Series gồm 6 tập Được chiếu trên BBC One. Có thể nói rằng fan khủng long thế giới đón nhận sự trở lại làn sóng phim khủng long mới. So với Dinosaur revolution thì Planet Dinosaur là series dài hơn và nói về nhiều loài hơn.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN