LOADINGLOADING...!

    Thomas Và Những Người Bạn - Thomas Friends: Tale Of The Brave - 2014

     Với sự giúp đỡ của người bạn mới quen Gator, Percy dần hiểu ra ý nghĩa của lòng dũng cảm và phân biệt được nhiều điều, với sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Một bộ phim hay cho trẻ em đầy ý nghĩa nhân văn và trả lời được cho các em vô vàn câu hỏi tại sao...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Server VNPT STREAM

Trailer