LOADINGLOADING...!

    Thôn Tính Thái Dương - Swallow The Sun - 2009

    Bộ phim Thôn Tính Thái Dương (Swallow The Sun) kể về câu chuyện của những con người trẻ tuổi trong quá trình biến đặc khu Seogwipo trở thành đô thị quốc tế. Họ gồm Ji Sung, Lee Wan và Yoo Oh Sung. Họ chính là những người bạn thân thiết từ những ngày huấn luyện lực lượng người nhái hải quân UDT...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn