LOADINGLOADING...!

    Thông Cáo Tình Yêu - Love In Disguise - 2011

    Thông cáo tình yêu (Love In Disguise) (2011)Bề ngoài, tôi là một đại minh tinh.Nhưng thực sự ẩn trong tôi cũng là một con người với những khát khao rất giản dị.Tìm được một tri âm cho mình.Và tôi sẵn sàng từ bỏ địa vị đại minh tinh, để đến học viện âm nhạc tìm cô gái ấy.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVn2

Server HotVN