LOADINGLOADING...!

    Thor: Tales Of Asgard - Thor: Tales Of Asgard - 2011

    Thor: Tales of Asgard (Thor: Tales of Asgard) (2011)phim hoạt hình mới của Marvel, nói về cuộc phiêu lưu của Thor, Loki và những người bạn lúc còn nhỏ (lúc Thor còn chưa cầm được cây Mjonir hùng mạnh)

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer