LOADINGLOADING...!

    Thứ 6 Ngày 13 - Friday The 13Th - 1980

    Thứ 6 Ngày 13 (Friday the 13th) (1980)Đây là bộ phim đầu tiên của dòng phim Thứ sáu ngày 13. Bộ phim nói về một nhóm bạn trẻ đến nghỉ tại hồ Crystal Lake. Nơi đây, họ lần lượt bị giết bởi một tên sát nhân lạ mặt.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer