LOADINGLOADING...!

    Thử Nghiệm Ở Philadelphia - The Philadelphia Experiment - 2012

    Thử Nghiệm Ở Philadelphia (The Philadelphia Experiment) (2012)Trong phòng thí nghiệm tại Philadelphia của chính phủ bí mật nghiên cứu dự án của Chiến tranh Thế giới II, để chế tạo một chiếc tàu chiến vô hình. Khi thí nghiệm thành công, nó biến mất trong quá trình thử nghiệm đầu tiên vào năm 1943 mang lại chết chóc và tàn phá vào thế kỷ 21. Người sống sót duy nhất (Lea) và cháu gái của ông (Ullerup) để ngăn chặn nó.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer