LOADINGLOADING...!

    Thượng Đế Cũng Phải Cười 3 - Crazy Safari - 1991

    Thượng đế cũng phải cười 3 (Crazy Safari) (1991)Hai người, một là pháp sư, đang vận chuyển một cương thi Trung Quốc cổ đại chỉ có thể kiểm soát bằng một loạt dải giấy màu vàng và cũng là tổ tiên của người kia. Trên đường  khi đang bay qua châu Phi, máy bay của họ bị chết máy. Và trong tất cả các nơi, máy bay của họ hạ ở đâu? Đúng vậy thưa các bạn, ở ngôi làng của bộ tộc thổ dân trong loạt phim “Đến Thượng đế cũng phải cười” ..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVn2

Server HotVN

Trailer