LOADINGLOADING...!

    Thương Thành - Confession Of Pain - 2006

    Thương Thành (Confession Of Pain) (2006)Sau khi thành công với vai cảnh sát mật trong Vô gian đạo ra mắt hồi năm 2002, Lương Triều Vỹ tiếp tục được hai đạo diễn Mạch Triệu Huy, Lưu Vỹ Cường mời vào vai thanh tra.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer