LOADINGLOADING...!

    Thuyền Trưởng Và Đại Úy - Master And Commander: The Far Side Of The World - 2003

    Thuyền Trưởng và Đại Úy (Master and Commander: The Far Side of the World) (2003)Trong chiến tranh Napoleon, một thuyền trưởng người Anh brash đẩy tàu và phi hành đoàn của mình đến giới hạn của họ trong việc theo đuổi một tàu chiến tranh ghê gớm Pháp xung quanh Nam Mỹ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer