LOADINGLOADING...!

    Tiền Bẩn 2 - Snabba Cash 2 - Tiền Bẩn 2 - Snabba Cash 2 - 2012

    Trong phim Tiền Bẩn 2 (Snabba Cash 2) Johan Westlund 1 sinh viên mới ra trường đã thất bại trong lần phỏng vấn xin việc đầu tiên, vì muốn có tiền anh đã vận chuyển ma tuý và phải trả giá bằng 3 năm tù.

Server HotVN