LOADINGLOADING...!

    Tiếng Thét 1 - Scream 1 - 1996

    Tiếng Thét 1 (Scream 1) (1996)Sidney và nhóm bạn của cô bị một tên sát nhân trong mặt nạt trằng đe doạ. Mọi nghi ngờ đổ về người yêu của cô.  

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer