LOADINGLOADING...!

    Tiểu Bảo Và Khang Hy - The Duke Of Mount Deer - 2000

    Trong phim Tiểu Bảo và Khang Hy (The Duke Of Mount Deer) Tiểu Bảo là con của 1 người làm đầu bếp, phục vụ bàn ở lầu xanh. Cậu sống bằng nghề mang lại tiếng cười cho mọi tất cả mọi người. Tiểu Bảo đem lòng yêu Tiểu Kim Ngư nhưng gia đình Tiểu Kim Ngư không đồng ý vì cậu quá nghèo.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn