LOADINGLOADING...!

    Tìm Tung Tích Mẹ - Incendies - 2010

    Tìm Tung Tích Mẹ (Incendies) (2010)Tờ di chúc của mẹ đã khiến hai anh em song sinh Jeanne và Simon tới vùng Trung Đông để chuyển hai lá thư - một cho người cha bị mất tích và một cho một người anh em mà họ chưa quen biết. Cuộc hành trình đã đưa họ đến với những bí mật mà họ chưa từng biết về mẹ mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer