LOADINGLOADING...!

    Tình Báo - Rendition - 2007

    Tình báo (Rendition) (2007)Một nhà phân tích CIA câu hỏi mà nhiệm vụ của mình sau khi chứng kiến ​​một cuộc thẩm vấn không chính thống tại một cơ sở giam giữ bí mật ở ngoài Hoa Kỳ.

load player

Trailer