LOADINGLOADING...!

    Tinh Võ Môn - Fists Of Fury - 1972

    Trong phim Tinh Võ Môn (Fists Of Fury) Trần Chân là đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp, người sáng lập ra Tinh Võ Môn. Được tin sư phụ mất, anh lập tức trở về dự tang.

Server HotVN