LOADINGLOADING...!

    Tình Yêu Hoa Hồng - Rosy Lovers Mcb - 2014

    "Rosy Lovers (Tình Yêu Hoa Hồng) Một bộ phim gia đình về một vài sinh viên đại học vô tình trở thành cha mẹ và nhận ra ý nghĩa thực sự của tình yêu và cuộc sống.