LOADINGLOADING...!

    Tình Yêu Thời Chiến - Sunny - 2008

     Không thấy chồng trở về từ Chiến tranh Việt Nam, Soon-yi quyết định trở thành một ca sĩ của một đoàn ca nhạc để có thể đi cùng đoàn đến Việt Nam biểu diễn. Khi đã đến nơi, cô bắt đầu kế hoạch tìm kiếm người chồng mất tích.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer