LOADINGLOADING...!

    Tinker Bell Và Kho Báu Thất Lạc - Tinker Bell And Lost Treasure - 2009

    Tinker bell và kho báu thất lạc (Tinker bell and lost treasure) (2009)Tiếp tục của các bậc thầy của cuộc phiêu lưu fairy Tinker Bell và bạn bè của cô. Cần rejuvenate cây Feyskoy phấn hoa. Họ chọn fairy Đình - tốt nhất của thạc sĩ, nó phải thực hiện một scepter, phần quan trọng nhất trong đó. Trong quá trình làm việc ngày Scepter Moonstone đã bị phá hủy. Tinker Bell là mong muốn sửa. Cô đi đến Netlyandii phía bắc để tìm kiếm một gương ma thuật, có thể hoàn muốn của mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer