LOADINGLOADING...!

    Tôi Người Máy - I Robot - 2004

    Tôi Người Máy (I Robot) (2004)Bộ film nói về thời tương lai năm 2035, khi mà con người chế tạo ra rô-bốt để làm tất cả các công việc nặng nhọc cho mình. Nhưng khi một loại rô-bốt mới được chế tạo và tạo phản lại loài người...chuyện gì sẽ xảy ra ???

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer