LOADINGLOADING...!

    Tổng Thống Lincoln - Lincoln - 2012

    Phim Tổng Thống Lincoln (Lincoln) tái hiện một phần cuộc đời của Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Khi cuộc nội chiến ở vào giai đoạn ác liệt nhất, ông phải nỗ lực để chấm dứt sự đổ máu trên chiến trường và đối phó với những ý kiến phản đối trong nội các về quyết định nô lệ của mình.

Server HotVN