LOADINGLOADING...!

    Trại Cải Tạo - Coldwater - 2014

    "Một thiếu niên được gửi đến một cơ sở cải cách vị thành niên trong đồng vắng. Những sự kiện bi thảm dần đến với cậu. Cuộc đấu tranh sống còn với các thiếu niên khác, cố vấn, và đại tá về hưu phụ trách,....."

load player

Server HotVn2