LOADINGLOADING...!

    Trạng Sư Xảo Quyệt - Lawyer Lawyer - 1997

    Trong phim Trạng Sư Xảo Quyệt (Lawyer Lawyer) Chan Mong Gut lừa vợ mình đến Hong Kong dể bán cô. Cùng lúc đó, người đệ tử đầu tiên của Gut Ho Foon bị kết án mưu sát. Gut đến thăm Foon trong tù và lên kế hoạch bào chữa cho dệ tử mình.

load player

Server HotVn2