LOADINGLOADING...!

    Trí Tuệ Nhân Tạo - A.i: Artificial Intelligence - 2001

    Bộ phim Trí Tuệ Nhân Tạo (A.I: Artificial Intelligence) được đặt trong một bối cảnh tương lai, khi thế giới của con người đã bị thu hẹp bởi những điều trắc trở từ thiên nhiên.Nữ Cảnh Sát Hành Động Nhưng con người vẫn tiếp tục đi lên, để rồi những người máy hình thù con người được ra đời, và trở thành một thể trong chính xã hội con người, những người máy mà có khả năng tư duy và hành động một cách linh động và tự chủ. Có lúc linh động và tự chủ đến nỗi khôi hài như chú gấu đồ chơi "supertoy" Teddy với dáng chạy lạch bạch...

Server HotVN