LOADINGLOADING...!

    Trò Chơi Tử Thần - Game Of Death - 2010

    Trò Chơi Tử Thần (Game of Death) (2010)Đặc vụ mật Marcus được chỉ thị tới Detroit để triệt hạ một trùm buôn bán vũ khí và nguồn đầu tư của hắn. Nhưng đội CIA hỗ trợ của anh lại có một kế hoạch khác và đã nổ ra một cuộc đấu sống còn trong bệnh viện...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer